Judo4Balance

Falltrygghet för äldre

"Med stigande ålder får vi sämre balans, långsammare muskler och blir svagare. Det gör att vi inte hinner parera om något plötsligt händer och har lättare att falla. Många som varit med om en fallolycka vittnar om hur rädslan för att falla igen har begränsat deras liv. Med rätt träning kan individen åter ta kontroll över sin kropp och stärka tilliten till sin egen förmåga"

Med åldern försämras balansen, bendensiteten och styrkan. Varje år faller fler än 100.000 personer, 65 år och äldre, så illa att de behöver besöka specialistvården och cirka 70.000 behöver läggas in på sjukhus. Ca 1000 äldre personer dör. Med förebyggande insatser kan många fallolyckor  förhindras.

Judo4balance har tagits fram för att både minska risken att falla och att minska skadorna för de som ändå faller. Judo är en kampsport där målet är att kasta sin motståndare till marken, vilket innebär att utövarna måste kunna falla hundratals gånger varje träning utan att skada sig.

Judo4balance konceptet tar fallteknikerna från judon och anpassar dem till personer över 65 år så att alla kan ta del av kunskapen judon utvecklat. Man kombinerar balansövningar, styrketräning och fallteknik för att stärka kroppen och för att lära ut hur man faller på rätt sätt. Träningen genomförs av judoinstruktörer som utbildats specifikt med Judo4balance konceptet.

Alla kan falla!

Läs mer om Judo4Balance och falltrygghet för äldre på Svenska Judoförbundets hemsida.