Gradering

Riktlinjer

Seiryoku Zenyo Judo tillämpar löpande graderingar för klubbens elever. Detta innebär att klubben inte har några “graderingsdagar” utan tränarna själva bestämmer när det är dags en elev att gradera sig och säger till i god tid innan så eleven hinner träna extra inför graderingsprovet.

Under ett graderingsprov så ska man kunna utföra alla kast åt både höger och vänster, samt kunna alla föregående bältens tekniker.

Tränarna på SZJ delar ut upp till tre streck per bälte för barn och ungdomar, utan något graderingsprov. När en elev har tre streck på sitt bälte så ska hen vara redo att börja träna och förbereda sig inför graderingsprovet till nästa bälte.

Tekniker

Teknikvideos