Judo

柔道

Judo (Kanji: 柔道) är en modern kampsport från Japan som grundades av Jigoro Kano (på bilden) år 1882. Judo översätts till den följsamma eller mjuka (Ju) vägen (Do). Teknikerna är hämtade ur den traditionella jujutsun som Kano själv tränade, speciellt Tenjin Shinyo-ryu jujutsu och Kitō-ryū jujutsu, men i judo tog han bort sparkar, slag och vapen och skiftade fokus från “kata” (förutbestämda rörelser) till “randori” (fri träning) – även om sparkar, slag och vapen förekommer i judons kata, för svartbälten. 

En judoutövare kallas för judoka och i judo använder man sig av judodräkter, även kallat judogi, som är lätta att greppa och är stryktåliga, då man använder sig av grepp. För att hålla ihop sin judogi så använder man sig utav ett bälte som man knyter runt midjan. Färgen på bältet visar en judokas rank. Alla börjar som vitbältare och avancerar upp genom elevgraderna (kyu-graderna) med gult, orange, grönt, blått, brunt och slutligen så kallade “dangrader” som är svartbälten. Jigoro Kano var också den person som började använda dräkter och bälten i den moderna kampsporten.

I judo fokuserar man på att kasta sin motståndare på marken för att kunna oskadligöra med fasthållningar, ledlås eller strypningar. Barn får endast göra fasthållningar på marken. I sporten judo (tävling) så vinner man direkt via “Ippon” (full poäng) om man kastar sin motståndare på rygg med kontroll. 

Svenska Judoförbundet (SJF) beskriver judons värdegrund som artighet då man ska uppträda korrekt mot andra människor, hederlighet då varje judoka har ansvar för välbefinnandet hos sin träningskamrat, mod när man vågar testa på nya tekniker vi lärt oss, respekt mot andra skapar förtroende – som exempel bugar vi till varandra innan vi tränar, självkontroll i uppförande och humör, vänskap är det främsta målet med Judo, ärlighet är att säga vad vi menar utan att såra varandra eller tala osanning, och ödmjukhet är bra för utvecklingen, i att kunna se sina styrkor och svagheter.

Läs mer om judons värdegrund hos Svenska Judoförbundet (SJF).

Jigoro Kano - Judons grundare

Judo som självförsvar?

Självförsvar är ett komplicerat och svårdefinierat begrepp som ofta används när man pratar kampsport. Att kunna undvika farliga situationer från början med väl valda ord och kloka beslut tror vi är det bästa självförsvaret. Men våld förekommer likväl och kampsport kan vara ett sätt att skydda sig själv och andra.

Judo är en effektiv kampsport där man får lära sig hur man kastar sin motståndare till marken med både kontroll och kraft. Dessutom får man lära sig hur man kontrollerar sin motståndare på marken med grepp, strypningar och armlås. Det finns ingen kampsport som är ”bäst” för självförsvar men judo kan vara en del av pusslet.