Schema

Vårterminen är igång, men vi tar in nya elever löpande. Så kom och prova på Judo och Kendo!

Måndagar
Judo: Barngruppen (ca 7-12 år) 18:00-19:00
Judo: Fortsättningsgruppen (från 13 år) 19:00-20:30


Onsdagar
Judo: Barngruppen (ca 7-12 år) 18:00-19:00
Judo: Fortsättningsgruppen (från 13 år) 19:00-20:30


Torsdagar
Kendo: Avancerad träning (Vallaskolans gymnastiksal) 18:00-20:00


Söndagar
Judo: Fortsättningsgruppen (från 13 år) 12:00-13:45
Kendo: Nybörjarpass – barn och ungdom 8-15 år (Idrottshallen sal 3) 16:30-18:00
Kendo: Nybörjarpass – 16 år och upp (Idrottshallen sal 3) 18:00-19:30